• Het bestuur van Z&PC De Gouwe nodigt haar leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Deze wordt gehouden op donderdag 17 november a.s. in de kantine van het Gouwebad De Sniep. Inloop om 19.30 uur. Aanvang om 20.00 uur. Sluiting omstreeks 21.15 uur.

  Vanaf 10 november a.s. kan je de geactualiseerde statuten en de notulen van de vorige ALV opvragen bij de secretaris via: secretariaat@gouwe.nl. Een half uur voor aanvang van de ALV worden de notulen en de financiĆ«le stukken ook ter inzage neergelegd bij de ingang van de kantine. 

  Als je komt, vergeet dan niet je naam te vermelden op de presentielijst bij de ingang. En als je last van verkoudheidsklachten hebt, neem dan s.v.p. de corona voorschriften in acht.

  We zien je graag op onze jaarvergadering!

  Namens het bestuur,
  Kors Sels
  voorzitter

  -----------------

  AGENDA
  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen mededelingen en vaststellen agenda
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2022
  4. Ter besluitvorming de geactualiseerde statuten
  5. Beknopt verslag secretariaat
  6. Beknopt verslag commissie
  - tactisch team
  - kenniscentrum
  - waterpolo
  - zwemmen
  - swimkick
  - sponsorcommissie / Vrienden van de Gouwe
  7. Verslag penningmeester / financieel jaarverslag 2021 - 2022
  8. Verslag kascommissie / decharge bestuur beleid 2021-2022 / benoeming nieuwe kascommissie
  9. Bestuurlijke situatie
  - huidige samenstelling
  - toekomst
  10. Rondvraag
  11. Sluiting ALV

   

  Namens het bestuur,
  Kors Sels
  voorzitter