• Ieder lid van de vereniging en bond, dient zich volgens de algemeen geldende regels en procedures van de vereniging en/of de bond te gedragen. Het niet volgen van deze regels door een individu of team, kan een boete tot gevolg hebben. Boetes, opgelegd door de KNZB of door de vereniging (kunnen) worden verhaald op het betreffende lid of team.

 •  

   

  Boetebeleid

 • Contributiebeleid

  Als lid van de vereniging betaal je contributie. Afhankelijk van de op dat moment geldende contributie tabel en het soort lidmaatschap, wordt dit lidmaatschap geïnd door de ledenadministratie. De hoogte van het te betalen contributiebedrag is terug te vinden op de website van de vereniging. (www.gouwe.nl/lid-worden)

 • Invulling WBTR

  De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

 •  

   

  Invulling WBTR

 • Vrijwilligersbeleid

  De basis van een goed functionerende vereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Daarom is het van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan deze belangrijke groep. De vrijwilligers zijn binnen de vereniging vertegenwoordigd in verschillende commissies. Zij leggen periodiek verantwoording af aan het Bestuur.