Gedragsregels

Bij de zwemafdeling van Z&PC De Gouwe gelden de volgende gedragsregels:

 

 1. Bij elke training wijst de leiding aan wie de lijnen bij het zwemmen in het water leggen.

 2. Op de lijnen zitten, mag niet! Daar gaan ze van kapot en het is storend voor de andere zwemmers. Bij een 2e waarschuwing hierover, kan je op de kant de training verder volgen. Je mag dan gaan douchen en naar huis gaan.

 3. Er wordt achter elkaar gestart, bijv. na tien sec. Je blijft niet voor de gezelligheid bij je vriendje of vriendinnetje hangen, niemand kan er dan voorbij. En kletsen voor de gezelligheid, daar zijn andere plaatsen en momenten voor. Voor alle duidelijkheid, inhalen mag wel!

 4. De trainers staan ook voor hun eigen plezier op de kant. Laten we duidelijk zijn, zonder trainers geen zwemmen, dus hou het gewoon gezellig. Ook voor hen!

 5. Je mag pas in het water als de trainer dit zegt. Als je binnenkomt ga je op een bank zitten. Dit geeft voor de trainers een beter overzicht wie er zijn en voorkomt geduw en gestoei, wat een stuk veiliger is.

 6. Als er een andere training aan de gang is mag je niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je eigen training de zwemzaal in (Dit geldt ook voor senioren).

 7. Als je naar het toilet moet, mag dat natuurlijk altijd, maar vraag je het eerst even aan je trainer.

 8. Tenzij anders wordt gezegd, blijf je tijdens de training in het water.

 9. Zorg dat je op tijd bent, frequente laatkomers zullen hierop aangesproken worden. Indien nodig ook de ouders. Als je een keer niet kan komen, meldt dit dan altijd aan de trainer.\

 10. Indien je dus niet kunt komen trainen, graag afmelden via: zwemmen@gouwe.nl

 11. Ouders van de C-groepen kunnen de trainingen vanaf de tribune bijwonen. Echter, worden vriendelijk verzocht zich niet met de trainingen, trainers of zwemmers te bemoeien. Dit is vanuit het oogpunt van de trainers niet wenselijk en de trainers behouden te allen tijde het recht om ouders weg te sturen. Ouders van de A en B groepen worden verzocht de training niet bij te wonen vanaf de tribune.

 12. De trainers kunnen kinderen tijdens het seizoen in een andere baan laten trainen of zelfs in een andere groep plaatsen. Desgewenst kunnen ouders hier informatie over krijgen via de Hoofdtrainer.

 13. Als kinderen zich tijdens trainingen misdragen kunnen zij hiervan uitgesloten worden. Indien nodig worden de ouders op de hoogte gesteld van dit gedrag.

 14. De trainers willen graag op de hoogte zijn van bijzonderheden in de gezondheid en gedrag van kinderen, zodat zij daar eventueel rekening mee kunnen houden. Dit is ook voor de kinderen prettig, omdat er soms dingen van ze gevraagd kan worden die ze niet kunnen. 

 15. Tijdens elke zwemtraining moeten de kinderen de volgende benodigde materialen bij zich hebben: badmuts, zwembril, zwemvliezen of zoomers, achtje en voor de A-groep ook een T-shirt en handpaddles.

 16. Als kinderen deze materialen niet bij zich hebben, dan is het mogelijk dat zij de training niet kunnen doen.

 

Indien kinderen zich niet aan deze regels houden of de aanwijzingen van de aanwezige leiding niet opvolgen kunnen zij van de verdere training worden uitgesloten. Ouders worden daarvan in kennis gesteld.