Inschrijfformulier

Inschrijven van nieuwe leden kan alleen geschieden d.m.v. invullen onderstaand digitaal formulier met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 

  1. Actieve leden moeten minimaal in het bezit zijn van het zwemdiploma A;

  2. Leden beneden de leeftijd van 18 jaar zullen dit formulier mede moeten laten ondertekenen door ouder c.q. voogd;

  3. Lid worden bij Z&PC De Gouwe kan alleen wanneer een machtiging is afgegeven t.b.v. het innen van contributiegelden; 

  4. Leden die waterpoloën, moeten i.v.m. legitimatiebewijs van de KNZB een pasfoto inleveren;

  5. Bij aanmelding wordt eenmalig €15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht;

  6. Bij overschrijving naar Z&PC De Gouwe wordt eenmalig €15,00 overschrijvingskosten in rekening gebracht;

  7. De peildatum m.b.t. bepaling van de leeftijden is 1 augustus;

  8. Tussentijds bedanken is niet mogelijk, opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient schriftelijk/ per email te geschieden voor 1 juni bij de ledenadministratie;

  9. Eventuele boetes, welk door de KNZB aan een lid van Z&PC De Gouwe, evenals eventuele overschrijvingskosten, zullen bij de betreffende leden in rekening  worden gebracht of geïncasseerd worden;

  10. Indien de vereniging aanmaningen moet versturen t.b.v. het innen van contributie gelden of boetes, dan zal er bij de 1e aanmaning €5,00 en bij 2e aanmaning €15,00 in rekening gebracht worden.