Op het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw school inschrijven voor het schoolwaterpolotoernooi op vrijdag 1 februari 2019 (groep 3-4) en maandag 11 februari 2019 (groep 5 t/m 8) in Gouwebad De Sniep in Waddinxveen.

De inschrijfkosten bedragen € 6,00 per team en dienen één week voor de schoolwaterpolowedstrijden te zijn overgemaakt naar bankrekening:

NL69 INGB 0005203701

t.n.v. M. Pet-Overdam

onder vermelding van SCHOOLWATERPOLO en de NAAM VAN DE SCHOOL.

Let op: het is mogelijk om eerst in te schrijven voor groep 3-4 en later voor groep 5 t/m 8.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ook mailen naar schoolwaterpolo@gouwe.nl.