• Sponsor worden

  Indien u sponsor wordt van Z&PC De Gouwe streven wij uiteraard een langdurige en prettige samenwerking na. Om dit te bewerkstelligen wordt u als sponsor een contract aangeboden voor minimaal 2 jaar, tenzij anders vermeld. In het laatste contractjaar wordt u persoonlijk benaderd en/of eraan herinnerd dat de vervaldatum bijna is bereikt en wordt u verzocht om een reactie, teneinde het contract te verlengen of te beëindigen. Bij geen respons van de sponsor op een herinnering wordt het contract eenzijdig verlengd voor minimaal één jaar op basis van de reeds gemaakte condities. Bij een tijdige reactie is verlenging of wijziging van het sponsorcontract natuurlijk mogelijk. Condities, tarieven e.d. worden in overleg met de sponsor afgestemd. Z&PC De Gouwe is niet btw-plichtig. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een maatwerkpakket samen te stellen. Meer informatie kunt u krijgen via: sponsoring@gouwe.nl

  De aanspreekpunten voor sponsorzaken zijn:

  • Marc van der Windt
  • Erwin van Kooten
  • Joep van Straalen
  • Christian Carlie