• Statuten en Huishoudelijk Reglement

  • HUISHOUDELIJK REGLEMENT

    Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken van onze vereniging. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden.