Technisch beleid

Aan de start van het seizoen horen alle zwemmers in welke groep (A1/2/3/4, B1,2 of C1/2) zij zijn ingedeeld. Deze indeling kan gedurende het seizoen veranderen.

 

Groep C2:

Vanuit het Swimkick komen de zwemmers en zwemsters in deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verder aanleren van de zwemslagen en het aanleren van starten en keerpunten volgens het Technisch jaarplan en het Swimkick Techniekschool programma van de KNZB.

 

Groep C1:

Vanuit Groep C2 komen de zwemmers en zwemsters in deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verbeteren van coördinatie van de zwemslagen en het verder ontwikkelen van vaardigheden van starten en keerpunten volgens het Technisch jaarplan en het Swimkick Techniekschool programma van de KNZB .

 

Groep B2:

Vanuit Groep C1 komen de zwemmers en zwemsters in deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de zwemslagen, starts en keerpunten volgens het technisch jaarplan en het Swimkick Techniekschool / Techniekacademie programma van de KNZB. De zwemconditie wordt mede ontwikkeld

doordat de zwemafstanden in het programma worden vergroot.

 

Groep B1:

Vanuit Groep B2 komen de zwemmers en zwemsters in deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de zwemslagen, starts en keerpunten volgens het technisch jaarplan en het Swimkick Techniekschool / Techniekacademie programma van de KNZB. De zwemmers worden conditioneel zwaarder

belast dan in groep B2 .

 

Groep A4:

Vanuit Groep B1 komen de zwemmers en zwemsters die deel gaan uitmaken van deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de zwemslagen, starts en keerpunten volgens het technisch jaarplan. De zwemconditie van de zwemmers wordt verder vergroot volgens het Dubbelperiodisering jaarplan.

Zij gaan in het eerste seizoen wennen aan het intensievere programma en er wordt bekeken of zij qua aanleg en mentaliteit geschikt zijn om door te groeien naar de groep A3.

 

In deze groep zijn ook de zwemmers en zwemsters opgenomen die niet “het uiterste” meer willen of kunnen geven voor de zwemsport en graag willen blijven zwemmen zodat ook deze zwemmers en zwemsters op hun eigen niveau kunnen meedoen aan de diverse zwemwedstrijden. Blijkt op een later tijdstip dat zij toch meer willen doen kunnen zij altijd nog doorstromen naar de groep A3 .

 

Groep A3:

Vanuit Groep A4 komen de zwemmers en zwemsters die deel gaan uitmaken van deze groep.

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de zwemslagen, starts en keerpunten volgens het technisch jaarplan. De zwemconditie van de zwemmers wordt verder vergroot volgens het Dubbelperiodisering jaarplan. De zwemmers worden conditioneel zwaarder belast dan in groep A4 .

 

Groep A2:

Vanuit Groep A3 kunnen de zwemmers en zwemsters in deze groep komen mits aan de volgende criteria worden voldaan:

  • behoren tot de leeftijdsgroep Junioren 1 of ouder.

  • een limiettijd hebben gezwommen voor deelname aan de Nederlands (Junioren) Kampioenschappen.

 

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de details van de zwemslagen, starts en keerpunten volgens het technisch jaarplan. De zwemconditie van de zwemmers wordt verder vergroot volgens het Dubbelperiodisering jaarplan. De

zwemmers worden conditioneel zwaarder belast dan in groep A3 .

 

Groep A1:

Vanuit groep A2 kunnen de zwemmers en zwemsters in deze groep komen mits aan de volgende criteria worden voldaan:

  • behoren tot de leeftijdsgroep Junioren 1 of ouder.

  • een limiettijd hebben gezwommen voor deelname aan de Nederlandse (Junioren) Kampioenschappen.

  • zich onvoorwaardelijk en met de hoogste prioriteit inzetten voor alleen het wedstrijdzwemmen en geen andere sport (bv.     waterpolo) erbij beoefenen

  • de zwemmer moet de doelstelling en het talent hebben om de top te willen halen in de zwemsport.

 

Doelstelling van deze groep is het verder ontwikkelen van de details van de zwemslagen, starts en keerpunten. Ook wordt de persoonlijke stijlontwikkeling van de zwemslagen begeleid. Tevens wordt nu de zwemconditie van de zwemmers nog verder geoptimaliseerd volgens het Dubbelperiodisering jaarplan met hierin zgn. blokperiodes. De zwemmers worden conditioneel zwaarder belast dan in groep A2 .

 


Masters:

De Masters zijn als onderdeel van de zwemafdeling een aanvulling op de wedstrijdafdeling voor de oudere zwemmers. Het streven van de zwemafdeling is om de oudere wedstrijdzwemmers die ouder zijn dan 21 jaar en niet meer in het reguliere wedstrijdverband willen of kunnen uitkomen te blijven binden aan de vereniging en ze te laten doorstromen naar de Masters.

Masterwedstrijden worden gehouden in de leeftijdcategorieen vanaf 20+, 25+, 30+, 35+ tot zelfs 90+ en ouder. De wedstrijden die worden gehouden zijn reguliere wedstrijden, Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen.

Masters van Z&PC De Gouwe kunnen vrijblijvend over de gehele wereld meedoen met deze wedstrijden. Hoewel het een kleine groep is zijn zij zeer succesvol.

 

Dit is mogelijk doordat een aantal aandachtspunten in beeld blijven:- 

  • De doelgroep betreft (ex) wedstrijdzwemmers en Recreanten die minimaal borstcrawl, rugslag en schoolslag beheersen.

  • Na een periode van conditie opbouw kan driemaal per week een gevarieerd programma worden mee gezwommen. Een programma duurt 1,5 uur waarin de Masters tussen de 3000 en 4300 meter zwemmen.

 

 

Recreanten:

Ook komend seizoen gaan we door met het recreatief zwemmen. Een of twee keer per week lekker in een ontspannen en ongedwongen sfeer sport beoefenen.Het recreatief zwemmen is uitermate geschikt voor mensen die het leuk en lekker

vinden één of twee keer per week te zwemmen. Mensen die niet meer in competitie verband willen sporten, maar naar eigen invulling en inzicht. Recreatief zwemmen is uitermate geschikt voor oud-leden, ouders van jeugdleden, bestaande

(oudere) leden of andere mensen die zich verbonden voelen aan Z&PC De Gouwe.

U bent dan lid van Z&PC De Gouwe (zie “contributies”) en kunt het gehele seizoen elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:15 uur en op zondagochtend van 08.15 uur tot 09.45 uur komen zwemmen.

Bent u geïnteresseerd om op de dinsdagavond of zondagochtend komen zwemmen dan bent u van harte welkom.

Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een paar keer mee te doen zonder verplichtingen. Vindt u het leuk en wilt u structureel blijven komen, dan vragen wij u om een inschrijfformulier in te vullen. Voor aanmelden kunt u altijd direct op de dinsdagavonden terecht. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Karin Berckenkamp.

Uiteraard staat verdere informatie ook op: www.gouwe.nl

    

 

Algemeen:

Zwemmers die zeer regelmatig niet aanwezig zijn op de trainingen zullen geen uitnodigingen meer ontvangen voor wedstrijden. Na overleg met de betreffende zwemmer kan op advies van de Hoofdtrainer worden besloten dat men de training niet meer kan bijwonen.