Wedstrijden

Meedoen aan wedstrijden

Al het trainen wat je doet doe je om uiteindelijk mee te kunnen doen aan de wedstrijden om je te kunnen meten met leeftijdgenoten van andere verenigingen. Aan het begin van het seizoen wordt er een wedstrijdkalender opgesteld, met daarop alle wedstrijden waar onze vereniging aan mee zal doen.

 

Onze vereniging zal meedoen aan de volgende wedstrijden:

  • Nederlandse (Junioren) Kampioenschappen

  • Verenigingscompetitie Klasse 1 Regio West

  • Regiowedstrijden

  • Meerkamp wedstrijden

  • LAC (Lange Afstand Circuit)

 

De wedstrijden zijn niet zomaar voor iedereen toegankelijk, dit heeft te maken met de leeftijd en de tijden die er door een zwemmer gezwommen zijn. Het wedstrijdsecretariaat houdt met behulp van de trainers bij wie, wat en wanneer mag zwemmen of gezwommen heeft en zorgt voor een spreiding van de te zwemmen afstanden.

Als een zwemmer is ingeschreven voor een wedstrijd, dan ontvangt hij/zij per e-mail een uitnodiging voor de wedstrijd. Op deze uitnodiging staan vermeld de wedstrijd, de datum, de te zwemmen afstanden en de verzameltijd.

Wanneer een zwemmer/ zwemster zich afmeld voor een wedstrijd (ook binnen de afmeldingstermijn), is het verzoek om de reden van afmelding te vermelden. Alleen op deze manier kunnen wij namelijk in de toekomst met bepaalde dingen rekening

houden.

 

Let op: Afschrijven ten behoeve van de verenigingscompetitie is NIET mogelijk!

Verzamelen

Het verzamelen voor een wedstrijd gebeurt een kwartier van tevoren bij het zwembad waar gezwommen gaat worden. Wanneer een zwemmer te laat is zijn wij genoodzaakt hem/haar uit te schrijven voor de wedstrijd en wordt de boete

hiervoor doorberekend aan (ouders van) de zwemmer of zwemster.

 

Boetes

De regeling voor afmelden van zwemmers is als volgt:

  • Afmelden voor een wedstrijd kan, maar wel voor het tijdstip als vermeld op de uitnodiging. Hier volgt dan geen boete voor.

  • Afmelden na de officiële afmeldingstermijn kan, maar geeft een boete van € 8,60 welke wordt doorbelast aan de zwemmer.

  • Het niet komen opdagen voor een wedstrijd of niet voor 24 uur voor aanvang wedstrijd, geeft een boete van € 8,60 per start. Deze afmelding kan alleen schriftelijk(per e-mail) gedaan worden. Ook deze boete wordt doorbelast aan de zwemmer.

  • Indien een zwemmer echt aantoonbaar ziek is en niet kan deelnemen aan een zwemwedstrijd,  kan deze ziek gemeld worden. Dit kost de club echter wel geld.

 

Concreet houdt bovenstaande in dat alle boetes diedoor de KNZB of Kring worden opgelegd, doorbelast worden aan de zwemmer. Mits de zwemmer aantoonbaar niet de veroorzaker is van de boete wordt deze niet doorbelast.

 

Zwemmers die waterpoloën of waterpoloërs die zwemmen

Het wedstrijdsecretariaat houdt te allen tijde rekening met leden die ook waterpoloën, dit houdt in dat er geen waterpoloërs voor zwemwedstrijden worden opgegeven die samenvallen met waterpolowedstrijden, mits er wedstrijden zijn met een tussenperiode van 2 ½ uur. Alleen wanneer iemand bij de trainer kenbaar maakt zwemwedstrijden de voorkeur te geven, dan gaat bovenstaande niet op.

Bij belangrijke evenementen zal er overleg zijn tussen de trainers zwemmen en waterpolo over de te maken keuzes .

 

Waterpoloërs die deelnemen aan Regiotrainingen en Regiowedstrijden

Bij de KNZB is afgesproken dat waterpoloërs die deelnemen aan Regiotrainingen mogen voor deze trainingen afzeggen als zij een zwemwedstrijd met betrekking tot de Verenigingscompetitie moeten bijwonen. Het afzeggen blijft dan zonder gevolgen,

men kan daardoor niet uit de selectie gezet worden. Het mee zwemmen in de verenigingscompetitie heeft te allen tijde voorrang op welke vereniging- en Regioactiviteit dan ook.

 

Wij hopen jullie hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en dat we weer eensuccesvol zwemjaar zullen hebben.