• Bestuur

 • De vereniging wordt op dit moment bestuurd door 5 bestuursleden. We gaan uit van de gedachte, dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle leden, die bijdraagt aan een hechte vereniging. Daarom wordt het bestuur ondersteund door verschillende commissies

  Samenstelling van het bestuur en de contactgegevens:

  Algemeen bestuur@gouwe.nl

  Kors Sels Voorzitter ksels@gouwe.nl
  Gillian van den Berg Secretaris gvdberg@gouwe.nl
  Erik van Beek Penningmeester evbeek@gouwe.nl
  Jaco de Jong Kenniscentrum jdjong@gouwe.nl
  Michel Jongejan Penningmeester mjongejan@gouwe.nl
  Vacature Tactisch team