Trainingen

Van iedereen die meedoet aan zwemwedstrijden wordt verwacht dat hij/zij alle trainingen die voor hem/haar van toepassing zijn bijwoont. Dit is belangrijk omdat tijdens de trainingen gewerkt wordt aan conditie en techniek. Naarmate een zwemmer

ouder wordt en een goede ontwikkeling doormaakt zal het aantal trainingsuren moeten toenemen.

 

Wie mogen allemaal de zwemtrainingen bijwonen

Alle minioren die in deze trainingen geïnteresseerd zijn (hierbij gelden de leeftijdsbepalingen bij het zwemmen jongens minioren 6 en meisjes minioren 5)

Iedereen vanaf 12 jaar (vanaf junior 1), mits zij (wanneer uitgenodigd) deelnemen aan minimaal de 4 verenigingscompetitie -of Meerkampwedstrijden.

 

 

Trainingsdoelstellingen

Voor aankomend seizoen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Vooral veel plezier hebben in het wedstrijdzwemmen.

  • Verbeteren van de zwemtechniek van de individuele zwemmer. Dit houdt in starts, keerpunten en de wedstrijdslagen.

  • Verbeteren van uithoudingsvermogen en de zwemsnelheid.

 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zwemmers zoveel mogelijk de voor hen bestemde trainingen bijwonen. Door met regelmaat de trainingen te volgen zal dit ten goede te komen tijdens de wedstrijden.

 

 

Trainingsopbouw

De trainingen zijn op het verloop van het seizoen afgestemd. Je kunt stellen dat de trainingsschema’s in 2 perioden (Dubbelperiodisering met daarin blokperiodes) verdeeld zijn.

 

De zwemtrainingen kunnen bestaan uit de onderdelen:

  • Duurtraining

  • Intervalduur - en intervaltempotraining

  • Sprinttraining

  • Weerstandstraining (bijv. T-shirt en handpaddles)

  • Techniektraining (starts, keerpunten en alle slagen

 

Zorg ervoor dat je altijd al de hulpmaterialen bij je hebt tijdens de trainingen (badmuts, zwembril, T-shirt, zwemvliezen of zoomers, plankje, handpaddles en achtje).

 

Om de hierboven omschreven doelstellingen te kunnen realiseren zal er door de zwemmer of zwemster met veel inzet en motivatie moeten worden getraind.

Komen trainen en vervolgens rustig wat baantjes trekken of regelmatig aan de lijnen of de kanten hangen is er dus niet bij!

Wij hopen jullie komend seizoen weer gemotiveerd en met veel enthousiasme bij de trainingen te kunnen begroeten.