• Om je in te schrijven als lid dien je het online inschrijfformulier in te vullen; een email met alle gegevens die zijn verstrekt wordt dan naar de ledenadministratie verzonden, die de verdere inschrijving afhandelt. Let op: bij het inschrijven is ook eenmalig €16,00 inschrijfgeld verschuldigd. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso, verdeeld over 4 incassomomenten.

   

  Categorie

  Leeftijd

  Aantal aangeboden trainingsmomenten per week

  Contributie per seizoen

  Contributie per termijn

  Swimkick - 1e jaar

  tussen 5 en 9 jaar

  1x

  € 103,00

  € 25,75

  Swimkick incl. Minipolo - 1e jaar

  tussen 5 en 9 jaar

  2x

  € 147,00

  € 36,75

  Swimkick - 2e jaar

  tussen 5 en 9 jaar

  1x

  € 184,00

  € 46,00

  Swimkick incl. Minipolo - 2e jaar

  tussen 5 en 9 jaar

  2x

  € 200,00

  € 50,00

  Pupillen

  12 jaar en jonger

  2x

  € 238,00

  € 59,50

     

  3x of meer

  € 268,00

  € 67,00

  Jeugd

  13 t/m 15 jaar

  2x

  € 339,00

  € 84,75

     

  3x of meer

  € 369,00

  € 92,25

   

  16 t/m 20 jaar

  2x

  € 391,00

  € 97,75

     

  3x of meer

  € 420,00

  € 105,00

  Senioren

  21 jaar en ouder

  2x

  € 416,00

  € 104,00

     

  3x of meer

  € 446,00

  € 111,00

           

  Recreanten en masters (zonder startvergunning)

  21 jaar en ouder  

  € 205,00

   € 51,25

  Gewone leden / donateurs

     

  € 72,00

   

  Ereleden

     

  € 0,00

   

  Officials

     

  € 0,00

   
           

  Overschrijvingskosten

     

  € 16,00

   

  Inschrijfgeld nieuwe leden

     

  € 16,00

   

  Aanmaningen

   

  1e

  € 5,00

   
     

  2e

  € 15,00

   

  Zwemmen of waterpoloën is leuk! Maar misschien is de contributie een forse aanslag op uw besteedbaar inkomen. Daarom attenderen wij u er op dat de gemeente Waddinxveen een vergoedingsregeling voor contributies kent, de zogenaamde Minimaregeling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Gemeente Waddinxveen (zoek hier op: Minimaregeling).

  Opzegging

  Opzeggingen te allen tijde schriftelijk of via e-mail zenden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@gouwe.nl. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden op twee momenten per seizoen. Opzeggingen ontvangen voor 30 november leiden tot einde van het lidmaatschap per 1 januari daarop volgend. Opzeggingen ontvangen voor 31 mei eindigen het lidmaatschap per 30 juni.

  Het bestuur is bij opzegging gerechtigd evt. t.b.v. het lid gemaakte kosten op het lid te verhalen.

  Algemeen

  • Gewone leden kunnen niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
  • GouwePlus leden kunnen niet deelnemen aan wedstrijden.
  • Differentiatie naar gebruik badwater. Waarbij het uitgangspunt is het aantal aangeboden trainingsmomenten. (niet het aantal momenten waar men werkelijk gebruik van maakt)
  • Voor meer informatie over het Contributiebeleid, klik hier.